Ανάκτηση ΑΦΜ από ΑΑΔΕ

Η υπηρεσία χρησιμοποιείται από νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα που έχουν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, για την αναζήτηση βασικών πληροφοριών 

προκειμένου να εξακριβωθεί η φορολογική ή επαγγελματική υπόσταση όσων ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 Για την χρήση της απαιτείται η ανάκτηση ειδικών κωδικών διαφορετικών από τους κύριους κωδικούς για την είσοδο στο TAXISNET. 

1o Βήμα 

 Εγγραφή στην υπηρεσία με την χρήση των κωδικών TAXISNET. 

 

 

2o Βήμα 

 Ανάκτηση ειδικών κωδικών πρόσβασης στην υπηρεσία μέσω της εφαρμογής Διαχείριση ειδικών κωδικών. 


Καθορίστε τον κωδικό εισόδου και τον κωδικό χρήστη. 


Παρακαλώ να μας αποστείλετε τον «Κωδικό εισόδου» και το «Συνθηματικό χρήστη» που δηλώσατε.

Ο «Κωδικός εισόδου» και το «Συνθηματικό χρήστη» που δηλώσατε θα χρησιμοποιηθούν

 για την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων που υπάρχουν στις γενικές παραμέτρους της εφαρμογής .   

Προσοχή! Σε περίπτωση που η έκδοση των ειδικών κωδικών έχει γίνει από φυσικό πρόσωπο με ΑΦΜ διαφορετικό από το ΑΦΜ της εταιρίας, θα πρέπει να συμπληρωθεί το ΑΦΜ του στο πεδίο «ΑΦΜ εξουσιοδοτούντος». 

 

Για τον έλεγχο της ορθότητας των κλειδιών που έχουν παραχθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.